Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 27.01.2010 , sist oppdatert 17.01.2022

Strategi

Innen Norges vassdrags- og energidirektorats forvaltningsområder er «det grønne skiftet», klimautvikling, samfunns- og forsyningssikkerhet, verdiskaping og internasjonalisering viktige drivkrefter for endringer.