Vassmagasinstatistikken er utarbeidd av NVE og blir publisert kvar onsdag kl 13. Statistikken skal omfatte magasin som samla har 97,5 prosent av den totale magasinkapasiteten til landet (84,3 TWh).

Vassmagasinområda:

Inndelinga i områder er basert på ei gruppering av vassdrag.

Område 1 omfattar Austlandet, Agder-fylkene og delar av Rogaland.

Område 2 omfattar resten av Rogaland og mesteparten av Hordaland og Sogn og Fjordane.

Område 3 omfattar Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene og Nord-Noreg

Vassmagasinområder i Norge

Elspotområda fra og med 07.03.2016

Elspotområde 1 (NO1) omfattar austlege del av Austlandet frå Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5 787 GWh.

Elspotområde 2 (NO2) omfattar sørlege del av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlege del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32 725 GWh.

Elspotområde 3 (NO3) omfattar nordre og vestlege del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene til Tunnsjødal i Nord-Trøndelag. Magasinkapasitet 7 809 GWh.

Elspotområde 4 (NO4) omfattar resten av Nord-Trøndelag og Nord-Noreg. Magasinkapasitet er 19 367 GWh.

Elspotområde 5 (NO5) omfattar midtre og nordlege del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestleg del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16 536 GWh.