Publisert 02.09.2020

Kraftsituasjonen veke 35, 2020

Lågare temperaturar og auke i norsk kraftforbruk​

Førre veke fall temperaturen i Noreg og forbruket auka. Midt-Noreg (NO3) hadde størst reduksjon i gjennomsnittleg temperatur og størst oppgang i forbruk samanlikna med førre veke.

Kraftprisane fortsette å auke i alle prisområda i Noreg i veke 35. Gjennomsnittsprisen i Noreg låg på 8,4 øre/kWh. Høgare prisar heng saman med mindre nedbør og ein redusert hydrologisk balanse. Dette gjer at vasskraftprodusentane i større grad klarer å halde tilbake vatn for å produsere seinare.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 35 2020 (PDF)

Kontaktpersonar

Rådgiver Julie de Brisis
Epost: jmdb@nve.no

Fungerande seksjonssjef Sigrun Kavli Mindeberg
Epost: skmi@nve.no