Publisert 08.01.2020 , sist oppdatert 13.01.2020

Kraftsituasjonen veke 1, 2020

Låge kraftprisar og rekordhøg vindkraftproduksjon

Høge temperaturar og lågt forbruk bidrog til låge kraftprisar i Noreg den fyrste veka i 2020. Samanlikna med veka før, sank prisane i heile landet. I nokre timar på natta den 3. januar hadde Nord- og Midt-Noreg tilnærma nullprisar.

Det var særs høg vindkraftproduksjon i både Noreg, Sverige og Danmark førre veke. Den totale vindkraftproduksjonen i Norden var på over 1,85 TWh, noko som er meir enn nokon gong tidligare. 

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 1, 2020 her.

Kontaktperson

Senioringeniør

Ingrid Bjørshol Holm

ibho@nve.no

98026689