Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 22.07.2019

Veslemannen: Nedsetting til gult farenivå

På bakgrunn av nedadgående trend i bevegelsen settes farenivået ned til gult.

Etter økte bevegelser og mange steinsprang i forbindelse med nedbøren søndag kveld har bevegelsene igjen avtatt. Døgnhastighetene er nå på 3-8 cm/døgn i midtre og øvre del og 1,5 cm/døgn i nedre del. Noen mindre partier har høyere hastigheter. Værvarslene indikerer varmt og tørt vær resten av uka.

Veslemannen er en liten, men svært aktiv del av fjellpartiet Mannen. På grunn av steinsprangaktivitet og økte bevegelser ble farenivået hevet til rødt fredag 19. juli. I etterkant har det vært flere perioder med relativt store ras og hyppige steinsprang.

Farenivået baserer seg på de målte bevegelsene i fjellpartiet. I år har sesongen for økte bevegelser startet tidligere enn normalt, noe som tilsier at fjellpartiet er svært svekket. Vi ser også at det er lett påvirket av små nedbørsmengder, og en heving av farenivå kan skje relativt raskt selv ved små mengder nedbør.

Ved gult farenivå blir det publisert en dagsrapport ca kl 09:00: www.varsom.no/fjellskredovervaking/varsel/veslemannen/
Les mer om Mannen og Veslemannen på: www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/mannen

Kontakt

NVEs pressetelefon: 489 97 667 (ikke SMS)

Dagens varslingsnivå