Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.09.2021

Gjerdrumutvalget har levert sin første delrapport

Onsdag 29. september leverte Gjerdrumutvalget sin første delrapport om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum. 

NVE er i gang med et omfattende sikringsarbeid. Foto: Kristian Løksa, NVE

- Utvalget har gjort et solid og grundig arbeid og vi skal nå bruke tid på å sette oss inn i detaljene i rapporten, sier Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelingen.

NVE har levert en rapport om de hydrometeorologiske forholdene i forkant av skredet og bidratt med fagpersoner inn i sekretariet til utvalget. NVE er også godt i gang med å bistå Gjerdrum kommune med å sikre området. ​

Om Gjerdrumutvalget
Regjeringen oppnevnte ved Kongen i statsråd 5. februar 2021 et eksternt ekspertutvalg som skal finne årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum og vurdere tiltak for å styrke forebygging av kvikkleireskred i hele landet. Utvalget skal også vurdere risikobildet for bebyggelse og fare for kvikkleireskred i Norge, ansvarsdeling, regelverk og forvaltningspraksis.

Gjerdrumutvalget