Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 22.01.2021 , sist oppdatert 25.01.2021

Forstå flom og sikring i bratte vassdrag

For å forstå flomerosjon og bygge effektiv sikring mot flomskader brukes fysiske modeller i liten skala. En ny modellrenne, designet for å simulere flom i bratte vassdrag, skal nå bygges i Vassdragslaboratoriet på NTNU, med støtte fra bl.a. NVE.

Renna er planlagt å bli 24 m lang, 2 m bred og 1,5 m høy/dyp, og med inntil 10% helning.,

 

Erosjon i forbindelse med flom kan gi store ødeleggelser og sette liv i fare, særlig i bratte vassdrag. Å sikre mot erosjon på utsatte steder er mulig, men er ofte et krevende og omfattende arbeid. For å forstå erosjonsprosessene og bygge effektiv erosjonssikring brukes fysiske modeller som simulerer flomerosjon i liten skala.

Ny vannrenne simulerer bratte vassdrag

En ny vannrenne designet for å modellere flom og erosjon i bratte vassdrag er nå planlagt bygd i Vassdragslaboratoriet på NTNU. NVE har støttet arbeidet gjennom eget prosjekt og FoU-prosjekt 80603. Renna skal bli egnet for å kjøre modellforsøk med erosjonssikring i bratte vassdrag. Bygging av selve renna vil bli finansiert gjennom infrastrukturmidler som NTNU har fått fra forskningsrådet.

Prosjektnotatet beskriver nå en renne som består av moduler, og som blir 24 m lang, 2 m bred og 1,5 m høy/dyp. Renna vil kunne tiltes opp til 10% i lengderetning. Etter innspill fra NINA, vil renna også utformes slik at det er mulig å kjøre forsøk med levende fisk.

Utformingen av den nye renna ble støttet blant annet av modellforsøk med erosjonssikring som ble gjennomført i Vassdragslaboratoriet 2019/20. Resultatene fra disse forsøkene er publisert tidligere, i NVE-rapport 21/2020

Prosjektene bidrar til:

  • videreutvikling av beregningsverktøy for erosjonssikring av stein i bratte vassdrag
  • bedre kvalitet på erosjonssikring og dermed færre skader på erosjonssikringer og sikringsanlegg

 

Kontaktperson

Overingeniør Priska Helene Hiller
tlf. 91 00 21 08

Eksempel på erosjonssikring i bratt vassdrag: Årsetelva i Jølster etter en alvorlig flomhendelse, og etter sikring
Eksempel på erosjonssikring i bratt vassdrag: Årsetelva i Jølster etter en alvorlig flomhendelse, og etter sikring