Publisert 14.03.2022

Vindkraftproduksjonen økte med 1,9 TWh i 2021

Nye tall fra NVE viser at det i 2021 ble produsert 11,8 TWh vindkraft i Norge – 1,9 TWh mer enn i 2020. Økningen skyldes at flere nye vindkraftverk ble ferdigstilt i 2021.

­2021 var et år med mindre vind enn normalt, noe som var med å begrense mengden vindkraftproduksjon – til tross for økt produksjonskapasitet. Vindkraft stod for 7,5 prosent av den totale kraftproduksjonen i Norge i 2021, det er en økning på 1,1 prosentpoeng fra 2020, forklarer Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef i NVE.

Det ble bygget mange nye vindkraftverk i Norge i 2021

I 2021 ble det ferdigstilt 6 nye vindkraftverk. Reetableringen av det eksisterende vindkraftverket på Havøygavlen ble også ferdig. Ytterligere fire vindkraftverk – Øyfjellet, Raggovidda 2, Odal og Lutelandet – startet å produsere strøm og levere kraft til nettet, men var ikke ferdigstilt ved årsskiftet. Totalt er det ved årsskiftet 64 vindkraftverk i Norge, inkludert de som er påbegynt. De består av til sammen 1304 vindturbiner og vil i et normalår produsere 15,5 TWh kraft.

Det blåste mindre enn normalt i mesteparten av landet i fjor, unntatt i Finnmark

2021 var et år med unormalt lite vind i både Norge og Europa. I Norge var Finnmark unntaket, der vindkraftverkene opplevde normalt til mer enn normalt med vind.  Lite vind gjorde at vindkraftverk i Norge totalt produserte mindre enn de ville gjort i et normalår. Et normalår er beregnet basert på en 15 års referanseperiode fra 2003 til 2017. I gjennomsnitt produserte norske vindkraftverk 93,6 prosent av normalt. Dette ga en brukstid på 2881 timer for de vindkraftverkene som var i drift gjennom hele året, noe som tilsvarer en kapasitetsfaktor på 32,9 prosent. Det er lavere sammenliknet med år 2020 der det ble oppnådd 3274 brukstimer og en kapasitetsfaktor på 37,4 prosent.

Oversiktskart vindindeks Norge

Oversiktskart med beregnede indekser. Kilde: Meventus

 

Kontaktpersoner

Magnus Wold, overingeniør
Mobil: 99 55 81 38

Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef
Mobil: 99 69 72 02