Velkommen til Norges Energidager 2021 - NVE

Endelig kan vi ønske deg velkommen til Norges Energidager 2021, som i år arrangeres på Scandic Hotel Fornebu, 21. og 22. oktober.  

Energibransjen står ovenfor store endringer når det norske samfunnet i årene fremover skal ytterligere elektrifiseres.  

I løpet av disse to dagene møtes sentrale aktører i energibransjen, det  blir diskusjoner og foredrag om viktige veivalg for Norge fremover.

Mer detaljert informasjon om program og påmelding kommer!