Vintertørke og isproblemer i vassdrag

Usedvanlig lite nedbør i desember og januar kan føre til svært lav grunnvannstand, dyp tele og vintertørke. 

Karttjenester

Tørkeindeks: Dagens vannlager i jorden mot normalen (1981-2010). Kilde: SeNorge.no, 8. februar 2021.
Tørkeindeks: Dagens vannlager i jorden mot normalen (1981-2010). Kilde: SeNorge.no, 8. februar 2021.