Kraftløft i Finnmark

Her finner du informasjon, pressemeldinger og dokumenter knyttet til NVEs oppfølging av regjeringens satsing på kraft og industri i Finnmark.

Høyspentledning på fjellet. Foto: NVE

8. august 2023 lanserte regjeringen planer for en satsing på kraft og industri i Finnmark, "Kraft- og industriløft Finnmark".  NVE arbeider nå med en helhetlig prosess for behandling av søknader om nettanlegg og kraftproduksjon i Finnmark. Pressemeldinger og annen informasjon vil bli lagt ut fortløpende på denne siden.

Dialogmøter

NVE inviterer berørte parter til dialogmøter i uke 48 og 49. Vi arrangerer både digitale og fysiske møter på ulike steder i Finnmark. Her kan du melde deg på våre åpne kontordager, som arrangeres i Alta, Vadsø, Lakselv, Kjøllefjord, Karasjok og Båtsfjord.

Vi har samlet nyttig informasjon i et diskusjonsunderlag for møtene. Her finner du bakgrunnsinformasjon om kraftsystemet og begrensninger i strømnettet, og noen alternativer til hvordan vi skal legge opp vår saksbehandling. Her finner du også en samlet liste over potensielle prosjekter.

Har du ikke mulighet til å møte oss? Du kan også sende inn skriftlige innspill, til nve@nve.no. Merk eposten "Innspill - helhetlig prosess Finnmark".
Fristen er 5. januar 2024.

Potensielle prosjekter i Finnmark 

For å få et best mulig underlag for en helhetlig prosess ba NVE kraftprodusenter om å varsle om "modne" prosjekter i Finnmark innen 17.11.23. Tilbakemeldingene viser at det jobbes med langt flere prosjekter enn det er kapasitet i strømnettet til å bygge. Kun et fåtall av disse prosjektene vil kunne bli bygget. Hele tabellen over innmeldte kraftprosjekter kan du lese her.

Informasjonsmøte

NVE arrangerte et åpent, digitalt informasjonsmøte 31. oktober, hvor det også var mulig å stille skriftlige spørsmål til NVE. Hensikten var å orientere om det pågående arbeidet, og motta innspill inn mot kommende dialogmøter. En sammenstilling av spørsmålene som ble stilt under møtet vil bli lagt ut på denne siden i løpet av kort tid. Se presentasjonen som ble vist, og opptak av møtet.

Prioritering

På bakgrunn av regjeringens føringer vil NVE prioritere å behandle prosjekter som er nødvendige for å nå målet om et kraft- og industriløft i Finnmark. 

 

Invitasjon til dialogmøter

NVEs invitasjonsbrev 14.11.23

Kunngjøring om dialogmøter
(norsk og samisk)

NVEs informasjonsmøte 31.10.23

NVEs presentasjon og opptak fra møtet

Kontakt

Inger Anette Sandvand Dahlen
Epost: iasd@nve.no