Publisert 15.04.2024 , sist oppdatert 24.06.2024

Oversikt over prosjekter

NVE mottok 26 planer om kraftproduksjon i Finnmark innen fristen 22. april 2024, og har gjort en innledende prioritering (se høyremeny) sammen med kommunene som blir berørt.

Følgende meldinger vil sendes på høring høsten 2024:
Kjøllefjord vindkraftverk i Lebesby kommune
Skjøtningberg vindkraftverk i Lebesby kommune
Svartnakken vindkraftverk i Lebesby kommune
Laksefjorden vindkraftverk i Lebesby kommune
Oksefjorden vindkraftverk i Gamvik og Lebesby kommuner
Nordkyn vindkraftverk i Lebesby og Gamvik kommuner
Bjørnviktuva vindkraftverk i Lebesby og Gamvik kommuner
Skarvberget vindkraftverk i Porsanger kommune
Rubbedalshøgda vindkraftverk i Berlevåg og Båtsfjord kommuner
Hamnefjell 3 vindkraftverk i Berlevåg og Båtsfjord kommuner
Reinelva vindkraftverk i Nordkapp kommune

Vannkraftverk
NVE åpner også for at det kan sendes inn en søknad for utvidelse av Alta vannkraftverk:
Alta vannkraftverk i Alta kommune - utvidelse (prosjektbeskrivelse)

Følgende prosjekter blir prioritert ned:
Rákkocearru (Raggovidda) 4 vindkraftverk i Berlevåg kommune - utvidelse
Skallhalsen vindkraftverk i Vadsø kommune
Slettfjell vindkraftverk i Gamvik kommune
Adamselv vindkraftverk i Lebesby kommune
Davvi vindkraftverk i Lebesby kommune
Sandfjellet vindkraftverk i Gamvik og Lebesby kommuner
Stjernøya vindkraftverk i Alta og Hasvik kommuner
Dønnesfjord-NTE vindkraftverk i Hasvik kommune - utvidelse
Dønnesfjord II vindkraftverk i Hasvik og Hammerfest kommuner - utvidelse
Nordre Sørøy vindkraftverk i Hammerfest kommune
Nordre Seiland vindkraftverk i Hammerfest kommune
Kvaløya-Statkraft vindkraftverk i Hammerfest kommune
Kvaløya-Nordkraft vindkraftverk i Hammerfest kommune
Kokelv vindkraftverk i Hammerfest kommune

Fred. Olsen Renewables og Finnmark Kraft AS har valgt å sette den tidligere innsendte meldingen om Digermulen kraftverk i Gamvik kommune i bero.

Kontakt

Koordinator Inger Anette Sandvand Dahlen

Epost: iasd@nve.no

Prioritering

Prosjektene er vurdert og gjennomgått av NVE med utgangspunkt i følgende kriterier: 

  • Kommunen vil sette i gang prosessen med områderegulering 
  • Samsvar med Finnmark fylkeskommunes regionale plan for vindkraft  
  • Dokumentasjon på medvirkning fra reindrift – i tråd med stortingsmelding om vindkraft på land 
  • Annet tilgjengelig kunnskapsgrunnlag: Forsvarsinteresser, innpass i kraftsystemet, kunnskapsgrunnlaget bak nasjonal ramme for vindkraft, verneplan for vassdrag, vurderinger gjort i tidligere konsesjonsvedtak i samme eller tilstøtende områder