Søknad om riving av Stokkeland transformatorstasjon

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201834499
Status
Annet vedtak
Dato
19.04.2022
Fylke
Rogaland
Kommune
Sandnes

NVE har gitt Statnett tillatelse til å rive Stokkeland transformatorstasjon og legge om eksisterende 300 kV kraftledninger over stasjonsområdet. 

Tiltaket betyr at området der Stokkeland transformatorstasjon i dag ligger kan tilbakeføres til friområde, selv om det fortsatt vil gå flere kraftledninger gjennom området. Statnett får tillatelse til å bygge to nye master og legge om eksisterende 300 kV-ledninger som krysser stasjonsområdet, for å koble disse sammen etter at stasjonen er revet. NVE har gitt tillatelse til riving av Stokkeland transformatorstasjon, fordi det ikke lenger er behov for denne som transmisjonsnettpunkt når nye Fagrafjell transformatorstasjon settes i drift. Statnett skal utarbeide miljø-, transport- og anleggsplan som skal godkjennes av NVE før anleggsstart.

Statnett har også fått ekspropriasjonstillatelse til å gjennomføre tiltaket. Grunneiere og rettighetshavere kan finne relevant informasjon om hva ekspropriasjonstillatelse innebærer her: www.nve.no/grunneierinfo.

Lyse Elnett har samtidig fått konsesjon til å fjerne sine anlegg i Stokkeland transformatorstasjon og koble sammen nye ledninger fra Vagle til Tronsholen på Stokkeland.