132 kV Gilja-Seldal

Tiltakshaver
LNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201106323
Status
Søknad trukket
Dato
05.01.2024
Fylke
Rogaland
Kommune
Sandnes, Gjesdal

NVE har mottatt tre ulike klager på vedtaket om konsesjon til Lyse Elnett for ny 132 kV kraftledning Gilja-Seldal og en klage på fortsatt drift av 132 kV kraftledning Lyse-Tronsholen 2. NVE har avvist en av klagene på manglende klagerett, og sendte 20.3.2019 over de resterende tre klagene til Olje- og energidepartementet for behandling. 

NVE har gitt konsesjon til Lyse Elnett AS for¨å bygge ny 132 kV kraftledning mellom Gilja i Gjesdal kommune og Seldal i Sandnes kommune. NVE har også gitt konsesjon til fortsatt drift av deler av 132 kV Lysebotn-Tronsholen 2, fra Seldal til Tronsholen transformatorstasjon.  Ledningene vil knytte Gilja vindkraftverk, som har fått endelig konsesjon, til kraftnettet. 

NVE har gitt konsesjon til å bygge og drive ledningen 132 kV Gilja-Seldal, der ledningen skal bygges etter alternativ 2CG ved Rage.

Gilja Vindkraftverk har samtidig fått konsesjon for justert ledningstrasé for tilknytning av Gilja vindkraftverk. Les mer om denne søknaden her: Gilja vindkraftverk

Lyse Elnett har fått ekspropriasjonstillatelse, for det tilfelle at de ikke oppnår minnelige avtaler med alle berørte grunneiere og rettighetshavere. Relevant informasjon om hva ekspropriasjon innebærer kan du lese her: www.nve.no/grunneierinfo.