Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 23.10.2015 , sist oppdatert 18.06.2021

Prishistorikk fra 1983 til idag

Oversikt over konsesjonskraftpris fra 1983 til 2018, fastsatt av Olje- og energidepartementet.

For konsesjoner gitt etter 10. april 1959 gjelder "OED-prisen", en pris fastsatt av OED og basert på gjennomsnittlig selvkost for et representativt antall vannkraftverk i hele landet.

1983 - 1993
I perioden f.o.m. 1983 t.o.m. 1991 ble gjennomsnittlig produksjonskostnader i Statkrafts kraftanlegg brukt for å beregne prisen. For 1992 og 1993 ble også produksjonskostnader for Statkrafts anlegg benyttet som grunnlag for prisberegningen, men vektet for å ta hensyn til Statkrafts andel av flerårsmagasiner i forhold til flerårsmagasiner for hele landet.

I perioden 1984 - 1993 ble det gitt et påslag i prisen for kostnadsveksten fra år til år, satt til gjennomsnittlig kostnadsvekst de siste 5 år.

1994 til idag
F.o.m. 1994 har gjennomsnittlig selvkost blitt beregnet etter nye prinsipper. Denne beregningen er basert på selvkost for et utvalg kraftverk satt i drift etter 1960, som inngår i den såkalte "mini-vannkraft-Norge"-modellen.

Ilignet naturressursskatt inngår ikke i beregningsgrunnlaget for konsesjonskraftprisen. Fra 2003 er inntektsskatt og grunnrenteskatt heller ikke med, jf. OEDs vedtak av 07.04.2003.

Konsesjonskraftprisen fra 1983 til idag

År / dato

Til
kommuner*)

Til fylkes-
kommuner**)

Merknader

1983

4,9

6,9

 

1984

6,0

8,3

 

1985

6,6

9,1

 

1986

6,7

9,5

 

1987

9,6

12,6

 

1988

11,5

14,7

 

1989

12,4

15,9

 

1990

13,3

16,9

 

1991

15,4

15,5

+ overf.kostnader

1992

15,1

15,1

 + "

1993

14,3

14,3

 + "

01.01.-30.06.94

12,75

12,75

 + "

01.07.-31.12.94

12,99

12,99

 + "

1995

12,93

12,93

 + "

1996

11,74

11,74

 + "

01.01.-30.06.97

12,20

12,20

 + "

01.07.-31.12.97

12,66

12,66

 + "

1998

10,19

10,19

 + "

1999

11,11

11,11

 + "

2000

10,84

10,84

 + "

2001

11,59

11,59

 + "

2002

10,42

10,42

 + "

2003

9,38

9,38

 + "

2004

8,76

8,76

 + "

2005

9,11

9,11

 + "

2006

8,93

8,93

 + "

2007

8,78

8,78

 + "

2008

9,48

9,48

 + "

2009

9,70

9,70

 + "

2010

10,27

10,27

 + "

2011

10,68

10,68

 + "

2012

10,79

10,79

 + "

2013

10,86

10,86

 + "

2014

10,84

10,84

 + "

2015

10,60

10,60

 + "

2016

11,42

11,42

 + "

2017

11,48

 11,48

 + "

2018

11,20

 11,20

 + "

2019

10,99

10,99

 + "

2020

11,27

11,27

 + "

*) Til kommuner, ved kraftstasjonen.
**) Til fylkeskommuner ved sentralt sted i fylket og en gang nedtransformert, for årene 1983-1990.