Vintertørke og isproblemer i vassdrag - NVE

Usedvanlige lite nedbør i desember og januar har ført til svært lav grunnvannstand, dyp tele og vintertørke langs kysten fra Vestlandet til Troms. Isgang og svelling gir problemer og utfordringer i enkelte vassdrag.

Karttjenester

seNorge.no: Vann- og snøforhold Sildre.nve.no: Vannføring Iskart.no: Observerte isproblemer Tørkeindeks: Dagens vannlager i jorden mot normalen (1981-2010). Kilde: SeNorge.no, 8. februar 2021.

Tørkeindeks: Dagens vannlager i jorden mot normalen (1981-2010). Kilde: SeNorge.no, 8. februar 2021.