Hydrologi - NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat er nasjonalt ansvarlig institusjon for hydrologi i Norge.

Hydrologisk avdeling har 110 medarbeidere med høy kompetanse på hydrologi, glasiologi, informasjons-/måleteknologi og feltarbeid i Norge og internasjonalt.

Illustrasjon av vannets kretsløp, NVE.

Fakta

Hydrologi - et geofag som omhandler vannet på jorden, forekomsten, sirkulasjonen og fordelingen av dette, de kjemiske og fysiske egenskapene og reaksjonene med omgivelsene.

Snø Is i elver og innsjøer Vanntemperatur Bre Elver og innsjøer Vannstand og vannføring Erosjon og sedimenttransport Grunn- og markvann

Varsler fra varsom.no

Vannets kretsløp

Norge har viltre fosser og stryk, rolige og stilleflytende elver, små tjern og store innsjøer, delta og fjorder. Her er elver som flyter brede og stille i vide dalbunner, for så å bli kastet ut for høye fossefall eller presset gjennom trange gjel.

I Norge er elvene en nasjonal ressurs. Vassdragene ligger spredt utover hele landet og det finnes ingen dominerende oppsamlingselver.

Vannet er stadig i bevegelse, fra havet, sjøer og elver til lufta ved fordampning og tilbake til hav og landjord som nedbør. Vann er en fornybar naturressurs.

Infiltrasjon av nedbør gjennom jordoverflaten bringer vann til markvannsonen og videre til grunnvannet. Elvene får sitt vann fra regn og snøsmelting og fra mark- og grunnvannsmagasin.

Vann brukes på mange måter og mange ganger underveis i kretsløpet. Når vannet brukes til å produsere elektrisitet, må man gjøre inngrep i elvene for å oppnå effektiv og lønnsom drift. Vann må lagres i magasiner for at elektrisiteten skal kunne produseres vinterstid. Magasinene medfører forsinkelser i vannets naturlige kretsløp.

På naturlig vis blir også vannet magasinert i snødekke, isbreer, innsjøer eller i mark- og grunnvannssonen.

Hos Hydrologisk avdeling jobber vi med

-Flom- og jordskredvarsling
-Snøskredvarsling
-Isvarsling
-Nasjonale målinger og databaser for hydrologi og skred
-Forskning, stasjonsdrift, rådgiving og IT-utvikling innen hydrologi, glasiologi og skred

Relatert informasjon

Retningslinjer for hydrologisk pålegg

Pålagte hydrologiske undersøkelser

Vi tar oppdrag!

Bli kjent med

vårt Brelaboratorium