Publisert 14.01.2020 , sist oppdatert 30.03.2023

Vann og problem

Flom, tørke og skred er naturlige prosesser. Likevel kan de skape problemer for vannforsyning, våre energiressurser og skade eksisterende infrastruktur, og i tillegg true liv og helse. NVE kartlegger, varsler og sikrer mot naturfarer som tørke, flom eller skred kan skape. I tillegg driver NVE forskning på hvordan klimaendringer påvirker slike naturfenomener.

Dagens varsler fra varsom.no