Publisert 22.03.2024

Studie: Utvikling av standardiseringsmetoder for økodesign og energimerking av solcelleprodukter

EU-kommisjonen har lansert en studie for utvikling av standardiseringsmetoder for økodesign og energimerking av solcelleprodukter. Første interessentmøte er 9. april.

Målet med studien er todelt, ifølge konsulenten som utarbeider den. På den ene siden må det utvikles en standardiseringsmetode for beregning og testing av energiutbyttet til tosidige solcellemoduler. På den annen side må det foreslås en standardiseringsmetode for måling og testing av langsiktig forringelse av solcellemodulenes ytelse.

Ifølge konsulenten kan begge standardiserte (pre-normative) metoder potensielt brukes innenfor økodesign og energimerketiltak for solcellemoduler, som forventes å bli vedtatt av EU-kommisjonen i løpet av tredje kvartal 2024.

Utviklingen av begge metodene involverer både simuleringsaktiviteter og eksperimentell analyse og testing av solcellemoduler. Sistnevnte inkluderer detaljert karakterisering av tosidige enheter for å estimere ytelse, og definisjon og validering av akselererte stresstester for å simulere langsiktig forringelse av solcellemoduler.

Omfanget av studien inkluderer solcellemoduler som er representativt for produktdesign og teknologier som er tilgjengelige i EU-markedet i dag, inkludert de som forventes å bli plassert på EU-markedet i løpet av de neste fem årene.

Foreløpig tidslinje for arbeidet med studien:

  • 9. april 2024: Første interessentmøte. Registrer deg her.
  • Våren 2025: Andre interessentmøte.
  • Våren 2026: Sluttrapporter om konklusjonene fra modellerings- og testaktivitetene.
  • Sommeren 2026: Tredje interessentmøte.
  • Høsten 2026: Offentliggjøring av sluttrapport og avslutning av studien.

Les om studien og registrer deg som interessent på hjemmesiden for studien

Kontakt: Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no 

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no