Publisert 08.12.2017 , sist oppdatert 17.06.2021

Presentasjoner fra møtet 5. desember om NVEs arbeid med økodesign og energimerking

NVE har som målsetning å avholde årlige statusmøter for å orientere om vårt arbeid innenfor økodesign og energimerking. Målgruppen for møtet er bransjeorganisasjoner, produsenter, importører, forhandlere, konsulenter, NGO-ere, relevante myndigheter og andre interessenter. På møtet 5. desember ble NVEs arbeid innenfor tilsyn og regelverksutforming presentert. 

Program:

12.00  
NVE ønsker velkommen, Anne Vera Skrivarhaug, direktør Energiavdelingen, NVE

12.10   
Innføring i regelverket og enkelte utvalgte problemstillinger, Erlend Sandnes, Juridisk seksjon, NVE 

12.25
NVEs tilsynsarbeid, Jun Elin Wiik Toutain, prosjektleder for tilsynsprosjektet, Energiavdelingens stab, NVE

12.50
Hvilke energibesparelser anslår vi at energimerkeordningen bidrar med i norske husholdninger – foreløpige resultater, Synne Krekling Lien, Energibruksseksjonen, NVE

13.00-13.10
Benstrekk

13.10
Regelverksutformingen i Brussel, Kirsti Hind Fagerlund, Ingvill Sjøvold Nilsen, Seksjon for virkemidler og internasjonale rammer, NVE

  • Ny rammeforordning om energimerking av energirelaterte produkter
  • Europakommisjonens arbeidsplan 2016-2019
  • NVEs arbeidsplan for 2016-2019 – prioriteringer
  • Pågående arbeid og utfordringer

13.45   
Nordisk samarbeid - NORSYN

  • Prosjekt "Air Source Heat Pumps i kaldt klima", William Rode, Energibruksseksjonen, NVE

14.00   
Kaffepause med kake

14.10  
Standardiseringsarbeidets rolle

  • Arbeidet i CEN med målemetode for partikkelutslipp fra fastbrenselovner, Rolf Duus, Standard Norge
  • Arbeid i CENELEC – ett trinn av flere fram til oppdaterte harmoniserte standarder, Steinar Sandum, ADAX

14.30   
Spørsmål/kommentarer fra bransjen

15.00  
Avslutning