Publisert 06.03.2024

Oppfølgingsstudie - revisjonen av økodesign- og energimerkekrav for ventilasjonsaggregater

EU-kommisjonen har igangsatt en oppfølgingsstudie i forbindelse med den pågående revisjonen av økodesign- og energimerkeforordningene for ventilasjonsaggregater. Det gjelder forordning 1253/2014 og 1254/2014. Studien skal blant annet oppdatere utkastene til reviderte forordninger. Studien startet i desember 2023 og skal ferdigstilles i mai 2025.

Studien er delt inn i to faser. Den første fasen består av en teknisk analyse av alle innspill som kom inn i forbindelse med Samrådsforummøtet i 2021 og en oppdatering av de to utkastene til reviderte forordninger. I fase to vil konsulenten levere en konsekvensutredning og modellere forskjellige mulige økodesign- og energimerkescenarier.

Konsulenten som gjennomfører studien på vegne av EU-kommisjonen har publisert to spørreskjema på studiens nettsider, der de ber om innspill med frist 15. mars.

Det er planlagt et interessentmøte i mai 2024 og et Samrådsforummøte sent i 2024.

Les om studien og registrer deg som interessent på hjemmesiden for oppfølgingsstudien Eco Ventilation Review (eco-ventilation-review.eu)

Produktgruppen er ikke et prioritert produkt for NVE. 

Forordningene som gjennomgås i studien, er gjennomført i Norge.

Gjeldende forordninger:

Økodesign
COMMISSION REGULATION (EU) No 1253/2014 of 7 July 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for ventilation units

Energimerking
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 1254/2014 of 11 July 2014 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of residential ventilation units

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no

Mer informasjon

Hjemmesiden for oppfølgingsstudien: Eco Ventilation Review (eco-ventilation-review.eu)