Publisert 06.12.2021 , sist oppdatert 24.05.2023

Leder etter damsikkerhetsforskriften

Alle eiere/ansvarlige for dammer og vannveier i konsekvensklasse 1-4 skal ha utpekt leder. Leder er en enkeltperson i virksomheten med konkret ansvar etter damsikkerhetsforskriften.

Ansvar

I henhold til damsikkerhetsforskriften § 2-3 har lederen ansvar for at:

a) internkontroll utøves,
b) kvalifisert personell har nødvendig vassdragsteknisk kompetanse,
c) kvalifisert personell gis tid og ressurser til å utføre sine oppgaver,
d) sikkerhetskravene til vassdragsanlegg overholdes, herunder sikringstiltak av hensyn til allmennheten, jf. § 7-6,
e) rapporterte sikkerhetstiltak blir vurdert og fulgt opp,
f) det rapporteres til den ansvarlige når det er nødvendig.

Leder skal være ansatt hos den ansvarlige for vassdragsanlegget.

Kvalifikasjonskrav

Leder skal ha kunnskap om sikkerhet ved egne vassdragsanlegg, regelverk, overvåking, beredskap, medie- og krisehåndtering.

Det stilles krav om at alle ledere hos eiere/ansvarlige av vassdragsanlegg i konsekvensklasse 2-4 gjennomfører kurset Damsikkerhet III. Kurset arrangeres i regi av FornybarNorge.

Leder skal ikke godkjennes av NVE.