Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 24.05.2023

Kvalifikasjonskrav og -godkjenning

Alle ansvarlige for vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1-4 skal ha en leder, en vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og kvalifisert tilsynspersonell i organisasjonen. Damsikkerhetsforskriften stiller krav til faglige kvalifikasjoner hos de som skal inneha disse funksjonene. Det stilles også kvalifikasjonskrav til fagansvarlige som utarbeider tekniske planer, flomberegninger, dambruddsbølgeberegninger og revurderinger.

VTA og fagansvarlige skal godkjennes av NVE.

Klikk på elementene under for mer informasjon om kvalifikasjonskravene, samt søknadsskjemaer for VTA- og fagansvarliggodkjenning.

I samarbeid med bransjen og NTNU er det utviklet tre forskjellige damsikkerhetskurs som er tilrettelagt for tilsynspersonell, vassdragstekniske ansvarlige/rådgivende ingeniører og ledere.

Kurset Damsikkerhet I er tilrettelagt spesielt for tilsynspersonell, men gir også grunnlag for godkjenning av VTA i alle klasser. Kurset gir en innføring i NVEs regelverk om damsikkerhet, hydrologi og flommer, forskjellige vassdragsanlegg (typer, utførelse, typiske skader, inspeksjonsrutiner mv) og faremomenter og sikringstiltak.

For eiere med vassdragsanlegg i konsekvensklasse 4, 3 og 2 kreves det at VTA også har bestått eksamen i kurset Damsikkerhet II. Dette kurset er et to ukers etterutdanningskurs på universitetsnivå som arrangeres av NTNU. Kurset gir en innføring i de viktigste fagområder og temaer som en VTA må kjenne til for eksempel hydrologi, hydraulikk, betongdammer, fyllingsdammer og regelverk. Kurset er også godt egnet for rådgivere som ønsker godkjenning for prosjektering og revurdering av vassdragsanlegg.

Kurset Damsikkerhet III er spesielt tilrettelagt for ledere hos eiere av vassdragsanlegg i konsekvensklasse 2-4. Kurset tar for seg bl.a. vassdragsjus, sikkerhetsfilosofi, beredskapsplaner og mediehåndtering.

Kursene Damsikkerhet I og Damsikkerhet III arrangeres av FornybarNorge.