Publisert 02.06.2022 , sist oppdatert 27.03.2023

Regulering av nett til havs

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fikk i oppdrag av Olje- og energidepartementet å vurdere regulatoriske forhold for nett til havs. Resultatet av arbeidet kan leses i to delrapporter.

Dette har vi sett på

Oppdraget ble gitt av Olje- og energidepartementet 18. februar 2022. RME fikk 7. september 2022 tilsendt en revidert oppdragsbeskrivelse, der det konkretiseres hvilke vurderinger besvarelsen skal inneholde.

Oppdraget ble levert i to leveranser:

  • Del 1 omfatter relevante problemstillinger knyttet til regulering av radialer. Tilknytning med radial vil si at kraften fra et produksjonsanlegg til havs kun leveres til Norge. Denne delen av oppdraget ble levert i desember 2022. 
  • Del 2 omfatter i hovedsak problemstillinger knyttet til hybridprosjekter. Hybridprosjekter vil si at produksjonsanlegget er tilknyttet overføringskabler til mer enn ett land. Denne delen ble levert i mars 2023
;