Utbyggingen av Hol I omfattet sideelver til Hallingdalsvassdraget. Kraftanlegget stod ferdig i 1949 og var viktig for hovedstadens elektrisitetsforsyning. Utbyggingen omfattet to fall. En spesiell sprengningsteknikk ble benyttet. Turbinene representerte norsk produksjon av Francis-turbiner for stadig høyere fall og ytelser.