Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

222/2 Billefjordelva (Gorbuvuonjohka)

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget ligger mellom de også vernede Stabburselva og Repparfjordelva og utfyller vernet av disse. Kvaliteter knyttet til isavsmeltingsformer, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Ved vernevedtaket i 1980 ble fiske av laks og hensyn til reindrift trukket frem. Viktig for reindrift og laksefiske.

Elva har utløp til ytre Billefjord i Porsangerfjorden. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2016)

Billefjordelva (Gorbuvuonjohka) har sine kildeområder i vidde- og fjellplatået 400-500 moh. nord for Stabbursdalen og øst for Skaidivassdraget (sidegrein til Repparfjordelva). Elva renner nordøstover med utløp i Ytre Billefjord i Porsangerfjorden 40 km nord for tettstedet Lakselv. Gorbuvuonjavri, øverst i vassdraget, er omkranset av store moreneavsetninger fra isavsmeltingstiden. Landskapet er formrikt og har naturgeografisk verdi.

Dalføret har rik bjørkeskog og mange myrer og våtmarker med rikt fugleliv. Ytre Billefjord er dyregeografisk interessant. Elva fører laks, og laksetrapp er bygget.

E6 krysser vassdraget ved utløpet, ellers har vassdraget et urørt preg.

Fakta

Fylke: Troms og Finnmark
Kommune: Porsanger
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 222.7Z
Areal: 123 km²
Største vann:  Gorbovuonjavri, 1,6 km²: 364 moh.
Høydenivå:  527 - 0 moh