Publisert 02.02.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

037/3 Hustveitelva

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdragets elver og vann er sentrale deler av et kontrastrikt og variert landskap fra fjell til fjord. Flere fosser er fremtredende. Elveløpsformer, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Foss. (Foto: Jon Arne Eie)

Hustveitelva ligger vest for Saudafjorden, og har utløp omtrent midtveis i fjorden, ca. 10 km sør for Sauda. Bakgrunnen for vernet var nedbørfeltets landskapsverdi. Kontrastene mellom det urørte naturlandskapet i øvre deler og gammelt kulturlandskap i nedre deler, er store. De mange fossene har stor landskapsverdi.

De største vannene ligger i nord. Vassdraget har utspring i Storavatnet som er feltets største innsjø og en typisk botnsjø. Botnsjø er også Øvrestølsvatnet som ligger nedenfor, 698 moh., med areal på 0,3 km2. Hustveitelva faller kraftig over enkelte partier på den relativt korte strekningen ut til fjorden. Sidegreinen Ilstadelva renner inn i hovedelva i et roligere parti, ca. 200 moh., ca 1 km før utløpet. Høyeste fjell ligger i vest. Mange kraftige fosser og stryk gjør elva til et blikkfang særlig i vårsmeltingen. I de bratte liene vokser rike edelløvskoger. Gården Hustveit har en fin samling eldre bygninger med blant annet kverner og spor etter oppgangssager som fra 1600-1800 tallet.

Fotoside:

037-3_Hustveitelva_Fossen_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Rogaland
Kommune: Sauda, Suldal
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Areal:  17 km² 
Største vann: Storavatnet 0,8 km²: 860 moh.
Høydenivå: 1187-0 moh.
Landskap, stikkord: Kontraster, Fossestryk