Publisert 02.02.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

028/3 Figgjo

Vernegrunnlag: Anbefalt typevassdrag for regionen. Figgjo drenerer sentrale deler av heiområdet øst for Jæren og vest for Høgsfjorden, og har utløp til havet gjennom Jærstrendene nord for Orrevatn.

Elva renner gjennom bebygde områder. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2008)

Kystnær beliggenhet på Jæren. Vassdraget er sentrale deler av et variert og særpreget landskap som strekker seg fra heiområdet innenfor kysten til utløpsområdet med viktige våtmarksområder og videre til utløpet i havet. Kystprosesser, elveløpsformer, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Figgjo drenerer sentrale deler av heiområdet øst for Jæren og vest for Høgsfjorden. Elva drenerer mot vest og har utløp til havet gjennom Jærstrendene nord for Orrevatn. Dette er et av fire vernede vassdrag som drenerer til kystlinjen mellom Egersund og Stavanger.

Vassdraget består av to deler, henholdsvis indre og ytre deler. De indre delene ligger i et småkupert og trefattig terreng. Her er Figgjo sterkt forgreinet med mange små vann i forsenkningene. Sideelvene samles i Limavatnet og Edlandsvatn som begge ligger 104 moh. Nedstrøms vannene er nedbørfeltet sterkt preget av inngrep. Vassdraget er tildels sterkt forurenset som følge av blant annet jordbruk. Et av formålene med vernet var også "å beholde enkelte av de sterkt forurensede vassdrag på Jæren uberørt av reguleringer". Markerte støtsidemorener og fjellknauser er fine kontraster i det flate jordbrukslandskapet. I nedre del har store verdier knyttet til våtmark. Før utløpet i Honsvika renner elva gjennom Grudevann som er et av de viktigste våtmarker i fylket.
Kyststripen domineres av sandstrender med sanddyner.

Fotosider:

028-3_Figgjo_Edlandsvatnet_fotoside.pdf

028-3_Figgjo_nedre del_fotoside.pdf

028-3_Figgjo_utløp_fotoside.pdf

 

Fakta

Fylke: Rogaland
Kommuner: Gjesdal, Sandnes, Sola, Klepp, Time
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Areal:  233 km²
Største vann: Edlandsvatnet 2,1 km²: 104 moh.
Høydenivå: 600-0 moh.