Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

148/1 Sausvassdraget

Vernegrunnlag: Vassdragets elver og vann har en sentral funksjon i et attraktivt og variert landskap sør på Helgelandskysten. Elveløpsformer, berggrunn, botanikk, fugleliv og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Sammen med Navavatnvassdraget og Brusjøvassdraget utgjør vassdraget et sammenhengende område uten kraftutbygging. Kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Strauman tatt mot øst. (Foto: Arne T. Hamarsland, juli 1985)

Sausvassdraget har utløp til Sørfjorden innerst i Velfjorden.

Vassdraget utgjør sammen med Navavatnvassdraget og Brusjøvassdraget, som alle er vernet mot kraftutbygging, et sammenhengende område sør på Helgelandskysten. Vassdraget som er omkranset av fjordarmer, har navn etter Sausvatnet, en 8 km lang innsjø med sentral beliggenhet i nedbørfeltet. På folkemunne får Sausvasstrollet skylda for bølger og skumdannelser på vannet. Sannsynligvis skyldes skummet gassutvikling fra underjordiske grotter.

Vannet er senket 1 meter for å øke dyrkbart areal for landbruket. Et system av småvann forbinder Sausvatnet med utløpselva innerst i Velfjorden øst for Brønnøysund. Vassdraget er omgitt av et naturskjønt landskap, vekslende mellom vann, skog og fjellheier.

Riksveien fra Brønnøysund følger vassdraget fra Sausvatnet og sørover. Votnmyra naturreservat grenser mot vassdraget i sørvest. Myra har en rik vegetasjon med mange kalkkrevende planter. Vassdraget er uten kraftpotensial. Sørvest for Sausvatnet ligger Grønlidalen naturreservat.

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Brønnøy
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 148.2Z
Areal: 126 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Sausvatnet: 4,8 km²: 15 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
742 - 0 moh