Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

104/1 Visa

Vernegrunnlag: Beliggenhet mellom indre fjordområder på Nordvestlandet. Vassdraget er sentrale deler av et typisk og kontrastrikt landskap med kort avstand fra alpine fjell, karakteristiske sidedaler med vannfylte botner og dyp hoveddal til utløp i fjorden. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Elvestrekning i nedre del av vassdraget. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, aug. 2010)

Visa starter inne på halvøya nord for Åndalsnes og renner nordvestover til utløpet på sørsiden av Langfjorden.

Nedbørfeltet består av et hoveddalføre og tre side­daler: Horndalen, Kjøvdalen og Langdalen. Vistdalen er en typisk u-formet dal med bratte sider og relativt flat bunn hvor elva slynger seg frem mot utløpet. De tre sidedalene er hengen­de i forhold til hoveddalen, og i nedre del har elva gravd seg dypt ned og danner tilpasnings­daler som er mer v-formet. Elvene går her i foss og stryk. Fjellene danner et vilt, alpint landskap med kvasse tinder og egger, botner og breer. De høyeste toppene når opp i 1500 moh.

Riksveien mellom Åndalsnes og Sunndals­øra går opp langs Visa og over Vistdalsheia. Det er bosetting med jordbruk langs det meste av hovedvassdraget. Gårdsbosettingen går tilbake til jernalderen, og flere gårder har rike grav­funn. På Nerland ligger det ni gravrøyser. Flere av gårdene i Vistdalen har et stort antall godt bevarte gamle hus, hovedsakelig fra 1800-tallet. Ved Visa og flere av sideelvene er det mange kvernhus og kvernhusruiner.

Fjellene er lett til­gjengelige. Et stinett knytter sammen Turist­foreningens hytter sørover og østover. Måsvassbu ligger øverst i Langdalen og er et yndet utfartsmål både sommer og vinter.

Fakta

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Nesset
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 104.2Z
Areal: 126 km²
 
Største vann: 
Kjøvdalsvatnet, 0,9 km²: 764 moh.

Høydenivå: 
1552 - 0 moh