Publisert 05.02.2009 , sist oppdatert 05.02.2024

Målestasjoner for vannføring

NVE kan bidra med etablering, instrumentering og drift av målestasjoner for vannføring. Vi kan også måle opp og beregne vannføringskurver og utføre vannføringsmålinger for kontroll av minstevannføring eller driftsvannføring fra kraftverk.

NVE er ansvarlig for driften av omkring 800 ulike målestasjoner i Norge inkludert stasjoner på Svalbard. Målestasjonene er enten eid av NVE eller driftes på oppdrag for energiselskaper, kommuner, private grunneiere eller andre.

Etablering av målestasjon

 • Valg av riktig plassering med gode hydrauliske forhold for registrering av vannstand og som gir god oppløsning ved ulike vannføringer
 • Befaringer på lav, medium og høy vannføring for å sikre at stasjonen vil fungere under alle forhold
 • Bygging av målestasjon
 • Valg av instrumentering


Drift av målestasjon

 • Etablere en vannføringskurve
 • Stasjonsbesøk 1–4 ganger årlig for kontroll  og vedlikehold av stasjon og instrumenter
 • Kontrollerende vannføringsmålinger


Databearbeiding

 • Data fra stasjonen blir kontrollert, kvalitetssikret, samt komplettert og isredusert ved behov


Vannføringsmålinger
NVE har god kompetanse og moderne instrumenter for utføring av vannføringsmålinger. Avhengig av måleforholdene bruker vi forskjellige metoder:

 • Akustiske metoder basert på doppler teknikk - anvendes i store eller stilleflytende elver
 • Saltfortynningsmetode - anvendes i turbulente elver
 • Flygel (areal/hastighet metode) - anvendes i små, grunne elver

 

Priser: Alt feltarbeid er timebasert. Timeprisen er kr 1 450,- (eks. mva) per time. Instrumentleie og databearbeiding har faste priser.