Publisert 08.09.2021 , sist oppdatert 21.11.2022

Markus Landrø

Navn / Name: Markus Landrø
Tittel / Title: Forsker / Researcher
Avdeling / Department: Hydrologisk avdeling / Hydrology Department
Seksjon / Section: Bre, is og snø / Glacier, ice and snow
Epost / Email: mala 'at' nve.no

Arbeider med / Areas of work:

  • Rammeverk for beslutningstaking i skredterreng / Avalanche decision-making frameworks
  • Forbedring av beslutningskvalitet i skredterreng / Improving decision quality in avalanche terrain

Prosjekter / Current projects:

  • Why is it safe – enough? Beslutningstaking i skredterreng / Decision-making in avalanche terrain 
  • Grappling with Uncertainty in Environments Signaling Spurious Experiential Decisions (GUESSED)

Publikasjoner / Publications:

https://www.researchgate.net/profile/Markus-Landro

Markus Landrø - Google Scholar