Publisert 10.02.2009 , sist oppdatert 06.09.2023

Nigardsbreen

Nigardsbreen 18. august 2022. Foto Jostein Aasen/NVE.

Nigardsbreen (61°42'N, 7°08'E) er en av de største og mest kjente utløperne fra Jostedalsbreen. Breen har et areal på ca. 45 km2 (2020) og strekker seg fra ca. 390 moh. opp til 1955 moh. Nigardsbreen drenerer østover til Nigardsvatnet i Jostedalen.

Du kan lese mer om undersøkelsene i rapportserien 'Glaciological investigations in Norway' (Glasiologiske undersøkelser i Norge).

Se massebalanseresultat, frontposisjonendring og bildeserie av Nigardsbreen.

Massebalanse
Massebalansemålingene har pågått siden 1962. Midlere vinterbalanse er 2,23 m vannekvivalenter. I et normalår kommer det 5 - 6 meter snø på breplatået. Midlere sommerbalanse er -2,13 m vannekvivalenter. 

Frontposisjon
Frontposisjonendringer er målt siden 1899. Nigardsbreen hadde en rask tilbaketrekning fra slutten av 1930-tallet og fram til midten av 1970-årene. Fram til slutten av 1980-tallet var tilbakegangen noe mindre, og fra 1988 til 2003 hadde breen en samlet framgang på 280 meter. Etter 2003 har breen hatt tilbakegang, og er nå mindre enn i 1987 da det siste framstøtet begynte.

Litteratur

Rapportserien 'Glaciological investigations in Norway' (Glasiologiske undersøkelser i Norge)

Andreassen, L. M., H. Elvehøy, B. Kjøllmoen, R. V. Engeset, R. V. 2016. Reanalysis of long-term series of glaciological and geodetic mass balance for 10 Norwegian glaciers, The Cryosphere, 10, 535-552, doi:10.5194/tc-10-535-2016. (pdf)

Andreassen,L.M., H. Elvehøy, B. Kjøllmoen, R. V. Engeset, N. Haakensen. 2005. Glacier mass-balance and length variation in Norway. Annals of Glaciology 42, p 317-325.

Haakensen, N. (ed.) 1996. Changing glaciers. Field guide to excursions in conjunction with symposium in Fjærland, Norway, June 1996, 132 p.

Johannesson, T., O. Sigurdsson, T. Laumann, M. Kennett. 1995. Degree-day glacier mass-balance modelling with applications to glaciers in Iceland, Norway and Greenland. Journal of Glaciology No. 41, 138, p 345-358.

Kawamura, T., Y. Fujii, K. Satow, K. Kamiyama, K. Izumi, T. Kameda, O. Watanabe, S. Kawaguchi, B. Wold, Y. Gjessing. 1989. Glaciological characteristics of cores drilled on Jostedalsbreen, Southern Norway. Proceedings on the NIPR Symposium on Polar Meteorlogy and Glaciology No 2, p 152-160. (NVE Meddelelse 73).

Kjøllmoen, B. 2016. Reanalysing a glacier mass balance measurement series – Nigardsbreen 1962–2013. NVE Rapport 30, Norwegian Water Resources and Energy Directorate.(pdf)

Laumann, T., N. Reeh. 1993. Sensitivity to climate change of the mass balance of glaciers in southern Norway. Journal of Glaciology No. 39, p 656-665.

Oerlemans, J. 1986. An attempt to simulate historic front variations of Nigardsbreen, Norway. Theoretical and Applied Climatology 37, p 126-135.

Oerlemans, J. 1992. Climate sensitivity of glaciers in southern Norway: application of an energy-balance model to Nigardsbreen, Hellstugubreen and Alfotbreen. Journal of Glaciology 38, p 223-232.

Oerlemans, J. 1997. A flow-line model for Nigardsbreen: projection of future glacier length based on dynamic calibration with the historic record. Annals of Glaciology, 24, s. 382-389.

Oerlemans, J. 2007. Estimating response times of Vadret da Morteratsch, Vadret da Palu, Briksdalsbreen and Nigardsbreen from their length records. Journal of Glaciology, Vol. 53, No. 182, s. 357-362.

Sætrang, A.C.,  B. Wold. 1986. Results from the radio echo-sounding on parts of the Jostedalsbreen ice cap, Norway. Annals of Glaciology No. 8, p 156-158.

Østrem, G., V. Karlén. 1961. Nigardsbreens hydrologi. Norsk geografisk Tidsskrift nr.18, p 156-202.

Østrem, G., O. Liestøl, B. Wold. 1976. Glaciological investigations at Nigardsbreen, Norway. Norsk geografisk Tidsskrift nr. 30, p 187-209.