Publisert 08.02.2023 , sist oppdatert 03.03.2023

NVE naturfareseminar - tilskuddsordninger for kartlegging av fare for flom og skred, kartlegging av kritiske punkt og sikrings- og miljøtiltak

I dette digitale seminaret får du vite mer om hvordan din kommune kan søke om tilskudd fra NVE til håndtering flom og skred.

 Vi går gjennom våre tre tilskuddsordninger:

  • Tilskuddsordning for kartlegging av fare for flom og skred (ny i 2023)
  • Tilskuddsordning for sikrings- og miljøtiltak
  • Tilskuddordning for kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag
Seminaret varer fra 12.00 – 14.30, og det blir mulighet for å stille spørsmål underveis. Seminaret blir tatt opp og lagt ut på NVEs nettsider i etterkant.

Meld deg på her.
Dette er et tidligere arrangement
Sted:
Dato:
29. MARS 2023
Frist:
29.03.2023