Publisert 07.06.2023 , sist oppdatert 19.09.2023

Invitasjon til seminar om lokal flomvarsling – muligheter og begrensinger

Vi inviterer aktører som enten ønsker lokal konsekvensbasert flomvarsling, eller som selv utvikler metoder og systemer for varsling av flom til et seminar 22. september. Målet er å utveksle kunnskap og diskutere muligheter og begrensninger med lokal flomvarsling. 

NVE ser at flere kommuner og statlige institusjoner ønsker flomvarsling tilpasset deres behov. Det kan være kommuner som ønsker varsler for kritiske områder som kan bli oversvømt. Eller det kan være BaneNor som ønsker varsel om at kulverter langs jernbanen kan gå fulle.

NVE har ansvaret for den nasjonale flomvarslingen og varsler flom på regionalt nivå. Varslene er i stor grad basert på forventet vannføring alene. NVE har startet et prosjekt – FlomRisk – for å videreutvikle flomvarslingen, slik at varslene er basert på konsekvenser og risiko, og ikke kun på vannføring. I FlomRisk samarbeider vi med fem pilotkommuner: Bergen, Drammen, Modum, Beiarn og Voss. Målene med prosjektet er å

  • utvikle en veileder for lokal flomvarsling
  • vurdere potensialet for at NVE kan etablere en landsdekkende risikobasert flomvarsling.

Siden det skjer mye spennende utvikling innenfor dette temaet ønsker vi å samle flest mulig aktører som enten ønsker lokal konsekvensbasert flomvarsling, eller som selv utvikler metoder og systemer for varsling av flom. Målene med seminaret er

  • å få oversikt over behov for lokal flomvarsling
  • utveksle erfaringer om hvilke tilnærminger og metoder som brukes
  • diskutere roller, ansvarsfordeling og samarbeid mellom NVEs nasjonale overvåknings- og varslingstjenester og lokale flomvarslingsinitiativ.

Program 

Skriv ut pdf-versjon. 

Del 1: Velkommen

 

 

Utvikling av flomvarslingen i Norge og fremtidsperspektiver

Hege Hisdal, NVE

15 min

 

 

 

Del 2: Roller og behov for lokal flomvarsling

Ordstyrer: Ann-Live Øye Leine

1 t

Flomberedskap i Drammen kommune

Sten Petter Aamodt, beredskapssjef – Drammen kommune

 

Hvilke flomvarsler trenger Lillestrøm kommune?

Ketil Matvik Foldal, fagsjef beredskap - Lillestrøm kommune

 

Statsforvalterens rolle i flomhendelser – behov og utfordringer

Asbjørn Lund, Fylkesberedskapssjef – Statsforvalteren i Innlandet

 

 

 

 

Pause – kaffe og frukt

 

15 min

 

 

 

Del 3: Metoder og systemer for lokal konsekvensbasert flomvarsling

5 minutters pitch pluss postere fra interesserte aktører.

Ordstyrer: Kolbjørn Engeland

 

1.5 t

 

 

 

Klima endringer - raskere vær - målrettet respons

Werner Svellingen - CTO & co-Founder7analytics

 

MEDiate project: Multi-hazard and resilient-informed system for enhanced local and regional disaster risk management

Ivan Van Bever – Project Manager & Chen Huang – Earthquake Engineer, NORSAR

 

Flomrespons – Lokal, risikobasert flomvarsling

Kalle Kronholm Daglig leder Skred AS:

 

Trygg Elv – metode for digital identifisering av kritiske punkt i vassdrag.

Oddbjørn Bruland & Mulubrian Gebretsadik Tekle, NTNU

 

Norsk flomteknologi kan hjelpe verden

Frode Aagedal, CEO Intoto

 

Klimarisiko – hvem blir berørt, og hvordan kan vi redusere risiko for skade?

Astrid Hvattum, Geodata

 

Flomsimulator – nye muligheter innen lokal beredskap og situasjonsforståelse

Asle Pedersen, Prosjektleder, ForSyst

 

Ekstremværet «Hans» - erfaringer fra varsling- og evakuering fra Fram Web

John Krokstad og Per Christian Lund, Fram Web

 

Klima endringer - raskere vær - målrettet respons

Werner Svellingen - CTO & co-Founder7analytics

 

MEDiate project: Multi-hazard and resilient-informed system for enhanced local and regional disaster risk management

Ivan Van Bever – Project Manager & Chen Huang – Earthquake Engineer, NORSAR

 

 

 

 

Lunsj (12:00 – 13:00)

 

1 t

 

 

 

Del 4: Diskusjoner:

Ordstyrer: Trine Jahr Hegdahl

2 t

 

 

 

Kort om Flomrisk

Trine Jahr Hegdahl, NVE

15 min

 

 

 

Gruppediskusjoner

Alle

1,5 t

 

 

 

Avslutning (14:45)

 

 

 

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
Lillehammer, Scandic Hotel Victoria
Dato:
22. SEPTEMBER 2023
Frist:
09.09.2023