Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 16.02.2021 , sist oppdatert 16.06.2021

Digitalt folkemøte om nye Liåsen transformatorstasjon i Oslo kommune

Digitalt folkemøte om nye Liåsen transformatorstasjon i Oslo kommune

Vi inviterer til digitalt folkemøte torsdag 18. februar klokken 19.00.

Temaet er nye Liåsen transformatorstasjon med nettilknytning som Statnett og Elvia har søkt om å bygge ved Klemetsrud.

NVE vil orientere om saksbehandlingen, mens Statnett og Elvia vil presentere prosjektet.

Du finner mer informasjon om saken på våre nettsider.

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
Dato:
18. FEBRUAR 2021
Frist:
01.01.0001