Publisert 11.01.2024 , sist oppdatert 22.03.2024

Ledige stillinger innen tilsyn og beredskap

Avdeling for tilsyn og beredskap har ansvar for kontroll, oppfølging og videreutvikling av en nasjonal sikker kraftforsyning i det grønne skiftet. Avdelingen fører også tilsyn med at sikkerheten av damanlegg og vannveier (for kraftproduksjon) ivaretas av eierne ved nybygging og når anleggene er i drift. I overgangen til et bærekraftig samfunn vil det bygges mye ny fornybar produksjon i årene fremover. Bygging av kraftproduksjon og nett vil innebære inngrep i naturen som kan påvirke naturmangfold, landskap, naboer, friluftsliv og næringsliv. For å balansere det økte energibehovet i samfunnet mot ulemper av energiutbyggingen, setter NVE en rekke krav. I vår avdeling er det miljøtilsynet som kontrollerer at disse kravene blir fulgt når vannkraftverk, solkraftverk, vindkraftverk og nettanlegg bygges, driftes og rives.

Hvorfor skal du velge NVE som din nye arbeidsgiver?

  • Du får jobbe med spennende samfunnsutfordringer som former Norges fremtid
  • Du får en sentral rolle i håndteringen av klimaendringer
  • Du blir en del av et kunnskapsrikt fagmiljø og du får jobbe med spennende fagområder
  • Du får en god balanse mellom arbeid og privatliv
  • Du kan trene i arbeidstiden og bli med i vårt aktive bedriftsidrettslag
  • Du blir medlem i Statens pensjonskasse, som tilbyr gode lånebetingelser og uføreforsikring for deg og familien din
  • Vi tilrettelegger for alle livets faser og du har mulighet til å ha hjemmekontor
  • Vi har et godt arbeidsmiljø, hvor mange engasjerer seg i de sosiale aktivitetene

Er dette noe for deg? Send inn din søknad nå!

Se ledige stillinger:

Vil du være med å bidra til god damsikkerhet i Norge?

Vil du jobbe med damsikkerhet og IKT?

Vil du bidra til å sikre norske dammer mot klimaendringer og naturfare?

Vil du følge opp miljøet når nye energianlegg bygges?

Har du anleggserfaring og ønsker nye utfordringer?

Bli med å styrke cybersikkerheten i kraftforsyningen?