Publisert 16.06.2021 , sist oppdatert 20.01.2023

Ledelse

NVE er delt inn i åtte avdelinger, ledet av direktører. Øverste leder for NVE er vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. 

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund

Pressebilde

Telefon: 22 95 90 20
Epost: klun@nve.no

Direktør Christine Elisabeth Kiste
(virksomhetsstyring og juss)

Pressebilde

Telefon: 22 95 93 80
Mobil: 41 21 66 75
Epost: cek@nve.no

Kommunikasjonsdirektør Kristian Løksa

Pressebilde

Mobil: 93 45 26 03
E-post: krlo@nve.no

Direktør Arne Bjørn Mildal
(IKT og informasjonsforvaltning )

Pressebilde

Mobil:  93 00 34 52
E-post: abm@nve.no

Fagavdelinger

Direktør Brigt Olav Samdal
(skred og vassdrag)

Pressebilde

Telefon: 22 95 95 29
Mobil: 90 74 82 38
Epost: bsa@nve.no 

Direktør Hege Hisdal
(hydrologi)

Pressebilde

Telefon: 22 95 91 33
Mobil: 93 42 15 27 
Epost: hhi@nve.no

Direktør Inga Nordberg
(energi og konsesjon)

Pressebilde

Telefon: 22 95 98 20
Mobil: 90 98 36 28
Epost: ikn@nve.no

Direktør Kristian Markegård
(tilsyn og beredskap)

Pressebilde

Mobil: 41 16 19 15
Epost: krma@nve.no  

Reguleringsmyndigheten for energi

Direktør Tore Langset
(Reguleringsmyndigheten for energi)

Pressebilde 

Telefon: 22 95 93 82
Mobil: 90 05 65 52
Epost: trl@nve.no