Publisert 08.02.2018 , sist oppdatert 26.02.2024

Åpne data og API fra NVE

Åpne data er strukturert informasjon som er gjort tilgjengelige slik at de kan leses og tolkes av både maskin og menneske. Dataene har en åpen lisens slik at de enkelt kan viderebrukes av alle som vil.

Data som ligger på api.nve.no er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) som er kompatibel med CC Navngivelse 3.0 Norge (CC BY 3.0).

Lisensteksten finner du på data.norge.no/nlod/ og creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/deed.no.

Data som ligger på tjenestelaget er ”som den er”. Den kan inneholde feil og utelatelser. NVE gir ingen garantier for informasjonens aktualitet og tar ikke ansvar for at data kan gi feil eller villedende informasjon.

Når du bruker data skal du så langt det lar seg gjøre lenke til den aktuelle tjenesten.

 

 

Foreløpig finner du data knyttet til følgende temaer på api.nve.no

 • Elsertifikater
 • Flomvarsling
 • Jordskredvarsling
 • Snøskredvarsling
 • regObs webAPI (observasjoner)
 • Hydrologiske data
 • Nettleiestatistikk
 • Vassmagasinstatistikk
 • Kulturminner i vassdrags- og energisektoren
 • Web Map Service (WMS)
 • GridTimeSeries data (GTS)