Flomsonekartet for Verdalsøra er overlevert til Verdal kommune - NVE

NVE har overlevert revidert flomsonekart for Verdalsøra til Verdal kommune i Trøndelag. Kartet viser at ved en 200-årsflom vil store områder oversvømmes. Fram mot år 2100 forventes det høyere havnivå i Trondheimsfjorden, noe som vil gi økte vannstander i elvas utløpsområde.

200-årsflom er dimensjonerende flomhendelse ved oppføring av blant annet hus, hytter og næringseiendommer. NVE har oppdaterte flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflom for Verdalselva fra Ulvilla og videre ned til Trondheimsfjorden. De nye kartene erstatter flomsonekartet fra 2004.

- Kommunen kjenner godt til flomutfordringer etter flere flommer i vassdraget de senere årene. Med de oppdaterte flomsonene, har de nå fått et godt grunnlag for arealforvaltning, byggesaksbehandling og lokal beredskap, sier regionsjef i NVE, Kari Øvrelid.   

De nye flomsonene viser at flomvannstandene stort sett blir opptil 50 cm høyere, men enkelte steder blir vannstandene noe lavere sammenlignet med flomsonekartet fra 2004. Dette skyldes hovedsakelig at flomvannføringene i Verdalselva har økt.

Flomsonekartet gir informasjon om hvilke områder som oversvømmes, og allerede ved en 20-årsflom er store områder flomutsatt. Framskrivning av flommer i Verdalselva gir ingen endring som følge av et endret klima fram mot år 2100. Et høyere havnivå i Trondheimsfjorden i framtida vil derimot medføre at større områder oversvømmes i utløpsområdet.