Flom og jordskred i Norge i 2019 - NVE

Hvor mange dager med flomfare hadde vi egentlig i Norge ifjor, og hvor alvorlige var de?

Flom i Hjartdøla i Vestfold og Telemark, 28.04.2019. Foto: Trine Lise Sørensen/NVE Varsom Regobs.no

Alvorlige hendelser knyttet til flom og jordskred også i 2019

Når det gjelder antall flom og jordskred skiller ikke 2019 seg veldig ut fra de foregående årene, men flere flom- og skredhendelser fikk alvorlige konsekvenser.  I Orkanger i Trøndelag omkom én person da et jordskred traff et hus. Også i Jølster omkom én person i et jordskred. I september druknet 70 sauer da de ble tatt av elva under flommen i Surna. Styrtregn førte også til skader for millioner av kroner, blant annet i Jølster, Brumunddal og Fredrikstad.

Flom- og jordskred kan inntreffe gjennom hele året

Både snøsmelting, styrtregn og langvarig regn kan gi flom, og føre til jord-, sørpe- og flomskred. Flom og skredhendelser kan derfor inntreffe gjennom hele året. Det gikk et stort sørpeskred over fylkesvei 651 ved Stavsro nær Gaustatoppen i april, som skyldes stor snøsmelting i kombinasjon med regn. De store flomskadene i Brumunddal i august og de lokale oversvømmelser i Oslo skyldes styrtregn, kraftige regnbyger som er blitt mer alvorlig og kommer nå oftere om sommeren. Episodene med jordskredfare og langvarig flom blant annet i Haldenvassdraget i begynnelsen av desember skyldes langvarig regn og at jorda var vannmettet.

Les hele NVEs oppsummering av flom- og jordskredåret 2019 på Varsom.no.

Flomskred i Vaksdal i Hordaland 14.09.2019. Foto: Statens Vegvesen/Varsom Regobs.no

Flomskred i Vaksdal i Hordaland 14.09.2019. Foto: Statens Vegvesen/Varsom Regobs.no