Publisert 03.07.2020

NVE ruster seg for fremtidens klima

De gamle tommelfingerreglene for dimensjonering av overvannstiltak passer rett og slett ikke lenger med dagens klima. Derfor tester NVE nå eksisterende tiltakene, for å utvikle gode overvannsmodeller. 

NVE har satt opp måleutstyr på det blågrønne taket  på Vega scene i Oslo, for å finne ut hvordan den virker under ulike typer regn. Foto: NVE

Kraftige regnbyger er et værfenomen som i de seneste årene har blitt mer intense og forekommer oftere. Det er dette meteorologene kaller styrtregn, og kan blant annet føre til overvann, som igjen kan gjøre skade på hus og annen infrastruktur.  

Veileder kommunene

I 2019 fikk NVE ansvaret for å hjelpe kommunene med å håndtere overvannutfordringer, gjennom å veilede i arealplanlegging.

– Det er vår oppgave å veilede kommunene i hvordan de skal ta hensyn til overvann i arealplanlegging, slik at de ikke bygger på steder som kan bli utsatt for overvannsskader, forteller Rune Bratlie, prosjektleder for NVEs arbeid med overvann.

Tilpasser eksisterende tiltak til dagens klima

En annen del av ansvaret innebærer å ha kunnskap om avrenning i urbane strøk (urbanhydrologi), og derfor jobber NVE nå med å samle data som kan brukes til å utvikle gode overvannsmodeller.

En måte å håndtere overvann på er å bygge blågrønne tak, altså tak som holder tilbake, og slipper vannet sakte ned til bakken slik at ikke rørsystemene overbelastes. Blågrønne tak kan motvirke oversvømmelser og tilbakeslag i avløpsnettet. Grønne tak med planter og busker kan også gi fugler, insekter og mennesker tilgang til grønne arealer i høyt utnyttede boligområder.

– Vi trenger opplysninger om hvordan blågrønne tak virker under ulike typer regn. De gamle tommelfingerreglene for dimensjonering av overvannstiltak passer rett og slett ikke lenger med dagens klima, og fellesskapet får store kostnader med å rydde opp i alle skadene, sier Bratlie.

For å samle data og kunnskap har NVE satt opp tre store testtak på NMBU og montert måleinstrumenter på  taket til Vega scene i Oslo, i samarbeid med utbygger og konsulentselskapet Asplan Viak.

Det er også viktig å ha kunnskap om hvordan jordbunnen absorberer regn. For å måle dette har NVE utviklet et instrument (fullautomatisert dobbeltringinfiltrometer) for å måle hvor fort vannet trekker ned i bakken.

– Til å begynne med tar bakken unna mye vann, men evnen avtar etter hvert som grunnen blir vannmettet, forklarer Bratlie.


 Dobbeltringinfiltrometer gjør det mulig å fortelle hvordan jorden absorberer vann. Her testes den utenfor NVE-bygget på Majorstuen. Foto: NVE

 

NVE samarbeider tett med MET for sikre landet mot skader som følge av overvann.