Publisert 27.02.2020 , sist oppdatert 28.02.2020

Fortsatt skøyteforhold for de ivrigste på Østlandet, men se opp for svekket is

Over ca 200 moh er det fortsatt mulig å gå på skøyter mange steder – om du har sikkerhetsutstyr og vet hvor isen er svekket. På iskart.no kan du se hvor isen er «usynlig svekket», i tillegg til de vanlige svake områdene.

Selv med sikkerhetsutstyr er det ingen som har lyst på et uplanlagt bad i isvann. Her trener en av NVEs hydrologer på å redde seg opp på isen igjen med ispigger. Foto: NVE

Skjulte overføringer gir svekket is

Alle steder der vannet er i bevegelse under isen vil isen være svakere enn ellers. De fleste turskøyteløpere kjenner til faren ved innløp, utløp og trange sund, men det kan også være skjulte overføringer mellom vann som svekker isen. Disse svake områdene finner du på iskart.no ved å velge kartlaget «Svekket is – NVE» i nedre venstre hjørne av kartet. NB! Merk at denne milde vinteren er alle slike områder større enn tegnet på kartet.

Hold ekstra god avstand til de røde områdene denne vinteren! Kartutsnittet over viser overføringen fra Trehørningen til Helgeren i Nordmarka ved Oslo. Kilde: Iskart.no.

Rød farge betyr skjulte svake områder

Ordinære svake områder som trange sund og innløp og utløp av bekker kan man se på vanlige turkart, og i terrenget. Bakgrunnskartet på Iskart.no viser i tillegg hvor det er skjulte svake områder på grunn av vassdragsinngrep. Svake områder vil typiske være i hver ende av tunneler som overfører vann. Overføringene er tegnet i kartet, og svekkede områder er markert rød farge.

Merk at fargeleggingen representerer forholdene i en normal vinter, så i årets milde vinter må man regne med at isen er svekket i et større område enn angitt i kartet. Hold derfor ekstra god avstand i år!

Husk at også vann som ikke er påvirket av vassdragsinngrep kan ha svake områder, men disse er ikke fargelagt.

Isobservasjoner på Iskart.no

Iskart.no gir deg også isobservasjoner som isdekning og istykkelse. NVE oppfordrer deg til å bidra med dine isobservasjoner, så andre kan se dem på Iskart.no. Se mer informasjon om is på Varsom.no.

På Isskolen kan du lese mer om issikkerhet, isforhold, og redning. 

 

Kontaktpersoner

Ånund Kvambekk, aask@nve.no, tlf 996 09 036