Nye NVE.no på brukernes premisser

Modernisering og brukeroppgaver har stått sentralt når NVE har utviklet nytt nettsted. 

Nettstedet til NVE har vært igjennom store endringer.

I 2020 hadde Norges vassdrags- og energidirektorats nettsider om lag 5 millioner sidevisninger og over 900 000 brukere. I forbindelse med skredet på Gjerdrum økte trafikken med om lag 2000 prosent i noen uker. Nettsiden ble oppfattet som troverdig, informativ og nyttig. Det var bare ett problem - mange besøkende fant ikke det de lette etter.

- Gjennom årene er det utviklet mye godt innhold på sidene, med stor nytteverdi for både befolkningen og profesjonelle aktører. Samtidig viste brukerundersøkelser at vi hadde stort forbedringspotensial. Etter et omfattende redesign og omstrukturering står nye nettsider klare. Designet har fokus på å løse de oppgavene som brukerne kommer til nettsiden for å løse, sier nettredaktør Jarle Stokland.

Effektive nettsider

Gjennom en bred prosess har over 9000 sider, en utdatert menystruktur, ulogiske inngangsveier, og utdatert visuell profil blitt gjennomgått og forbedret.

- Brukerne kommer til NVE.no for å få faktainformasjon om naturfare, konsesjonssaker og vind- og vannkraft. Nå håper vi brukerne i større grad opplever at de får løst disse oppgavene raskt og effektivt på nettsidene våre, sier Stokland.

Bedre kjent med brukerne

Prosjekt nye NVE.no startet i mars 2020, og var delt inn i tre faser. Fase én var innsiktsfasen. Her handlet det om å bli bedre kjent med NVE.no sine brukere. I denne fasen var det viktig å kartlegge brukernes behov og handlingsmønstre. Det ble gjort dybdeintervju med 15 brukere, i tillegg ble det gjennomført en spørreundersøkelse på nettsiden, samt andre kvalitative og kvantitative undersøkelser.

- Denne fasen var veldig interessant og veldig nyttig. Vi fikk se «utenfra» hvordan folk opplevde NVE.no. Nettsiden hadde stått urørt de siste årene og var oversømmet med informasjon. Viktig innhold ble ikke prioritert. Hovedproblemet var at brukerne ikke fant det de lette etter. I beste fall brukte de veldig lang tid, i verste fall ga de seg og lukket nettleseren.

Brikkene falt på plass

Etter kartleggingen av brukernes «pains and gains», var det oppstart av fase to høsten 2020. Den bestod av å stokke om på alt innhold, kategorisere det på nytt og lage ny innholdsstruktur. Dette var en krevende jobb.

- Vi kategoriserte innholdet på gule Post-it lapper, og forsøkte å plassere innholdet der det hørte hjemme. Men det var så mange lapper. Dette tenkte jeg mye på, både da jeg handlet i butikken og var på løpetur. Litt etter litt falt brikkene på plass, og en ny struktur så lyset, forteller nettredaktøren. 

Har slettet mange sider

Den siste og avgjørende fasen handlet om både nytt design, innholdsarbeid og ikke minst testing. Det gamle nettstedet bestod av nesten 9000 sider, og utfordringen var å få kartlagt hvilke sider som skulle få bli med over på nytt nettsted.

- Takket være et godt samarbeid med alle webansvarlige i avdelingene, har det blitt gjort en formidabel innsats med å rydde opp i gamle nettsider. Vi satt opp klare kriterier for hvilke sider som skulle leve videre, og hvilke som skulle slettes. Og når nye NVE.no nå lanseres med "kun" 4600 sider, så sier det alt om ryddejobben.

Hva er det som er så flott med nye nve.no? 

- Vi har en helt ny innholdsstruktur og et moderne utseende. De nye nettsidene har en mer visuell fremstilling enn de gamle hadde, vi kommer til å bruke mye mer bilder enn tidligere. NVE-ansatte er jo mye ute i felt, så det kommer vi til å vise mer frem i tiden som kommer, sier Stokland.

Har de lykkes?

Etter lansering, planlegger NVE å kjøre flere spørreundersøkelser for å kartlegge om brukeropplevelsen nå har blitt bedre. Brukernes dom faller til høsten, men alt tyder på at nye NVE.no er mer moderne, mer visuell, og kanskje det aller viktigste; det er et nettsted laget på brukernes premisser.

Fakta

Nye NVE.no har væt et samarbeidsprosjekt mellom NVE og Bouvet

Periode: Mars 2020 - juni 2021. 

NVE-teamet:
Jarle Stokland (prosjektleder)
Marthe Holter Øynes
Finn Roar Halvorsrud
Rebecca Norrie-Moe
Hallgeir Horne
Sunniva Skuset
Heidi Helena Lee
Hanne Nordang Solum