Publisert 08.05.2023 , sist oppdatert 21.06.2023

Kvikkleirerapporter for Senja kommune

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Det er ikke utført kvikkleirekartlegging i regi av NVE i Senja kommune.

Detaljutredning av kvikkleiresoner

Det kan finnes detaljutredninger av kvikkleiresoner som ikke er gjort tilgjengelig på nettsidene, blant annet rapporter som ikke er meldt inn til NVE.

2858 Kårvikhamn, 2859 Kårvikneset

Vurdering 07.03.2022 | Uavhengig kvalitetssikring (ikke tilgjengelig)

;

Utenfor kvikkleiresoner

Det kan også finnes kvikkleire utenfor de kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnes kvikkleire så lenge en er under marin grense.