Publisert 21.06.2023

Kvikkleirerapporter for Balsfjord kommune

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Det er ikke utført kartlegging for kvikkleireskred i regi av NVE i Balsfjord kommune.

Detaljutredning av kvikkleiresoner

Det kan finnes detaljutredninger av kvikkleiresoner som ikke er gjort tilgjengelig på nettsidene, blant annet rapporter som ikke er meldt inn til NVE.

2874 Grønvoll

Datarapport 20.02.2023 | Soneutredning 26.05.2023 | Uavhengig kvalitetssikring 20.06.2023

;

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnes kvikkleire utenfor de kartlagte kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnes kvikkleire så lenge en er under marin grense.