Publisert 20.12.2022 , sist oppdatert 22.12.2022

Kvikkleirerapporter for Risør kommune

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Detaljutredning av kvikkleiresoner

2743 Eidkjerret

Vurderingsrapport 11.06.21 (4,4 MB) | Vedlegg 7 til vurderingsrapport (1,9 MB) | Vedlegg 10 til vurderingsrapport (9,9 MB) | Vedlegg 11 til vurderingsrapport (21,7 MB) | Vedlegg 12 til vurderingsrapport (0,9 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 30.06.21 (2,3 MB)

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

;

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.