Publisert 20.12.2022 , sist oppdatert 22.12.2022

Kvikkleirerapporter for Gjerstad kommune

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Detaljutredning av kvikkleiresoner

2732 Østerholt 1, 2733 Bjørndalen, 2734 Sundebru 3, 2735 Sundebru 4, 2736 Sundebru 5, 2738 Sunde 1, 2739 Sunde 2, 2740 Sunde 3

Vurderingsrapport 11.06.21 (4,4 MB) | Vedlegg 5 til vurderingsrapport (12,9 MB) | Vedlegg 10 til vurderingsrapport (9,9 MB) | Vedlegg 11 Østerholt 1 og Bjørndalen (28,3 MB) | Vedlegg 11 Sunde og Sundebru (27,1 MB) | Vedlegg 12 til vurderingsrapport (0,9 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 30.06.21 (2,3 MB)

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

;

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.