Publisert 21.03.2023 , sist oppdatert 10.08.2023

Vossovassdraget – flaumsikring

Gjennom historia har Vossovassdraget vore råka av mange flaumar. Etter flaumen i 2014 har Voss herad og NVE arbeidd med eit forprosjekt for å vurdere alternative sikringstiltak langs Vossovassdraget.