Reetablering av Hundhammerfjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
NTE ENERGI AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
201605742;201842900
Status
Konsesjon gitt
Dato
10.04.2017
Fylke
Trøndelag
Kommune
Nærøy
Søkt produksjon
188.70 GWh
Søkt effekt
55.50 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i vedtak datert 04.04.2019 godkjent NTE Energi AS sin detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for reetablering av Hundhammerfjellet vindkraftverk. Dokumentene er tilgjengelige til høyre på denne siden.

Detaljplan for vindkraftverket er en teknisk beskrivelse av hvordan dette skal bygges. Om det er endringer i utbyggingsløsningen sammenlignet med det som ble lagt til grunn i konsesjonssøknaden, skal dette beskrives i detaljplan.

MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan NTE skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis.

NTE fikk den 10.04.2017 endelig konsesjon i medhold av energiloven til utbygging av Hundhammer vindkraftverk med installert effekt på 55,5 MW.

NVEs saksbehandler av MTA og detaljplan er Inger Helene W. Riddervold (ihw@nve.no / 22 95 99 21)