Reetablering av Hundhammerfjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
NTE ENERGI AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
201605742;201842900
Status
Konsesjon gitt
Dato
10.04.2017
Fylke
Trøndelag
Kommune
Nærøy
Søkt produksjon
188.70 GWh
Søkt effekt
55.50 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) fra NTE Energi AS for reetablering av Hundhammerfjellet vindkraftverk. MTA og detaljplan skal være godkjent av NVE før anleggsstart, og planene er nå sendt på høring. Dokumentene er tilgjengelige til høyre på denne siden. NVE ber om eventuelle innspill til anleggets utforming og hvordan anleggsarbeidet kan gjennomføres innen 11. februar 2019.

Detaljplan for vindkraftverket er en teknisk beskrivelse av hvordan dette skal bygges. Om det er endringer i utbyggingsløsningen sammenlignet med det som ble lagt til grunn i konsesjonssøknaden, skal dette beskrives i detaljplan.

MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan NTE skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis.

Planene skal være utarbeidet i kontakt med berørte kommuner, grunneiere og andre rettighetshavere.

NTE fikk den 10.04.2017 endelig konsesjon i medhold av energiloven til utbygging av Hundhammer vindkraftverk med installert effekt på 55,5 MW.

NVEs saksbehandler av MTA og detaljplan er Morten Kielland (mhk@nve.no / 22 95 99 21)