Reetablering av Hundhammerfjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
NTE ENERGI AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
201605742
Status
Konsesjon gitt
Dato
10.04.2017
Fylke
Trøndelag
Kommune
Nærøy
Søkt produksjon
188.70 GWh
Søkt effekt
55.50 MW

NTE Energi AS har i dag konsesjon for Hundhammerfjellet vindkraftverk med installert effekt på 55,5 MW.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad for etablering av nye Hundhammerfjellet vindkraftverk i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag fylke. NTE Energi AS har i dag konsesjon for Hundhammerfjellet vindkraftverk med installert effekt på 55,5 MW. Av anleggets 17 vindturbiner er 6 demontert. Med unntak av to stk. vil alle vindturbinene være modne for utskifting innen 2020. NTE Energi AS søker konsesjon medhold av energiloven § 3-1 for reetablering av vindkraftverket, med samme maksimale effekt som i dag på 55,5 MW, basert på inntil 17 vindturbiner.

NTE Energi AS skriver i søknaden at anlegget ikke vil medføre nye virkninger sammenlignet med dagens vindkraftverk på Hundhammerfjellet. Det er ikke utformet noen ny konsekvensutredning for tiltaket.

Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker NVE å få innspill fra de ulike høringsinstansene om reetableringen av et nytt Hundhammerfjellet vindkraftverk, og om virkningene av tiltaket er tilstrekkelig utredet i søknaden.