Konsesjonssak - NVE

Reetablering av Hundhammerfjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
NTE ENERGI AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
201605742;201842900
Status
Konsesjon gitt
Dato
10.04.2017
Fylke
Trøndelag
Kommune
Nærøysund
Søkt produksjon
188.70 GWh
Søkt effekt
55.50 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i vedtak datert 04.04.2019 godkjent NTE Energi AS sin detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for reetablering av Hundhammerfjellet vindkraftverk.

NVE har gitt konsesjon til NTE Energi AS i medhold av energiloven § 3-1 for å reetablere Hundhammerfjellet vindkraftverk i Nærøysund kommune, Trøndelag fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 55,50 MW.

NVE meddelte konsesjon til Hundhammer vindkraftverk den 10.04.2017.

Detaljplan for vindkraftverket er en teknisk beskrivelse av hvordan dette skal bygges. Om det er endringer i utbyggingsløsningen sammenlignet med det som ble lagt til grunn i konsesjonssøknaden, skal dette beskrives i detaljplan.

MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan NTE skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis.

NVEs saksbehandler av MTA og detaljplan er Inger Helene W. Riddervold (ihw@nve.no / 22 95 99 21)

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=